✅مركز مشاوره فراز برگزار مي كند:

📣 دوره جامع زوج درماني و تربيت زوج درمانگر📣
با حضور اساتيد برتر كشوري در اين حوزه

🔵 مدت دوره ١٠٠ ساعت
(١٣ جلسه ٨ ساعته)

🔴 مدرسين:
دكتر مهدي زارع بهرام آبادي
(دانشيار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني)

دكتر خدابخش احمدي
(استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)

دكتر عذرا اعتمادي
(دانشيار دانشگاه اصفهان)
(داراي مدرك اكسترنشيپ از مركز بين المللي زوج درماني هيجان مدار از كانادا)

دكتر عباس امان اللهي
(دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز)

دكتر فرشاد محسن زاده
(استاديار دانشگاه خوارزمي)

دكتر افشين صلاحيان
(استاديار دانشگاه پيام نور)

⏰زمان: پنجشنبه ها
ساعت ٩ تا ١٧

💢برگزاري دوره به صورت آفلاين و آنلاين با ظرفيت محدود

•تا يك ماه بعد از هر جلسه مي توانيد به صورت آفلاين در هر زمان، فيلم جلسه را مشاهده كنيد.
•همراه با ارائه ويس

🌕 با ارائه مدرک معتبر 🌕

سرفصل های اصلی دوره👇🏻
🔰رويكردها و الگوهاي عملي در زوج درماني شامل رويكردهاي:
🔰بين نسلي بوئن، ساختاري، هيجان مدار، آدلري و رويكردهاي پست مدرن در زوج درماني
🔰سنجش و ارزيابي در زوج درماني و تست هاي مناسب زوجين
🔰فنون و روش هاي مشاوره و طرح ريزي درمان در زوج درماني
🔰آشنايي با مباحث اخلاقي و قانوني در زوج درماني
🔰زوج درماني براي مسائل و بحران هاي زناشويي شامل بحران خيانت و طلاق و جدايي