مرکز مشاوره فراز برگزار می کند:

دوره مشاوره قبل از ازدواج

دوره مشاوره قبل از ازدواج:

🔵 مدت دوره 8 ساعت آموزش کاربردی

🔴 مدرس:

دكتر مهدي زارع بهرام آبادي (دانشيار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني)

سرفصل های اصلی دوره:

  • مراحل مشاوره پیش از ازدواج
  • روشها و فنون مشاوره قبل از ازدواج
  • سنجش و ارزیابی در مشاوره پیش از ازدواج
  • آشنایی با نیم رخ های شخصیتی زوجین پیش از ازدواج
  • کاربرد نظریه های خانواده درمانی و زوج درمانی در مشاوره های پیش از ازدواج

💢برگزاري دوره به صورت آفلاين و آنلاين با ظرفيت محدود