كارگاه هاي در حال برگزاری

دوره تربیت زوج درمانگر

دوره آموزشی زوج درمانی و تربیت زوج درمانگر مرکز مشاوره فراز

دوره آموزشی زوج درمانی و تربیت زوج درمانگر مرکز مشاوره فراز

مرکز مشاوره فراز برگزار می‌کند:

#دوره تربیت زوج درمانگر (تضمینی ترین دوره موجود در ایران )

⏰۱۰۰ ساعت نظری و عملی (حضوری و غیرحضوری)

❌با توجه به اینکه اکثرا مراجعان به مراکز روانشناختی دچار مشکلات زناشویی و خانوادگی هستند لذا فراگیری دوره تربیت زوج درمانگری از ملزومات اساسی برای دانشجویان و روانشناسان است.

❌با توجه به اشتغال زیاد این دوره با نیاز بازار کار بعد از پایان موفقیت آمیز دوره به کلینیک ها و مراکز درمانی معرفی نامه کاروزی واشتغال داده میشود.
❓در پایان دوره این انتظار می رود دانشپذیران:👇

روشها و فنون زوج درمانی /سنجش و ارزیابی زوجین/طرح درمان نویسی ویژه هریک از زوجین/ فنون مداخله و درمان در بحران های زناشویی را فراگرفته و در عمل نیز به کار ببرند.
📚مدرسان دوره:
✅دکتر مهدی زارع(دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)
✅دکتر خدابخش احمدی(استاد دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه الله)
✅دکتر کیانوش زهراکار (دانشیار دانشگاه خوارزمی)
✅دکتر جواد خدادادی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

📜در پایان دوره گواهی نامه مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی اعطا خواهد شد