انتخاب رشته کنکور | چگونگی انتخاب رشته در کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور: همیشه برای داوطلبان مجاز کنکور سراسری کارشناسی سوالاتی در خصوص نحوۀ انتخاب رشته کنکور وجود دارد، چراکه یکی از حساس ترین برهه های زمانی یک داوطلب کنکور سراسری این است که (بیشتر…)

انتخاب و هدف کنکور | هدف اصلی از برگزاری کنکور چیست؟

تصور می کنید هدف اصلی کنکور چیست؟ به نظر شما علل اساسی انتخاب و هدف کنکور چیست؟ آیا انتخاب و هدف کنکور به معنای رسیدن به موفقیت و خوشبختی است؟ (بیشتر…)