نقش مادر و پدر | بایدها و نبایدهای تربیتی در دوران نوجوانی

آیا می دانستید یکی از مسائلی که نوجوانان را دچار سردرگمی و عصبانیت می کند، همین تناقضات، عدم پیگیری و جدی بودن و عمل نکردن به حرف هایی است که مادر و پدر ها می زنند.معمولاً چنین رفتارهایی سبب می شود که نوجوانان کمتر روی حرف مادر و پدر خود...