دکتر مهدی زارع

هیئت علمی دانشگاه

مشاوره و روان درمانی خانواده، زوج درمانی 

مشاوره قبل از ازدواج

اختلافات زناشویی

دلزدگی از رابطه، طلاق، خیانت، خشونت زناشویی

اختلاف والد و فرزندی

مشاوره شغلی و کاری

دلزدگی شغلی، استرس شغلی، تغییر شغل

مشاوره و روان درمانی فردی

افسردگی و اضطراب، مشکلات بین فردی

شکست عاطفی

کنترل خشم