دکتر شیرین ایدلخانی

مدرس دانشگاه

مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره و روان درمانی خانواده

زوج درمانی 

اختلافات زناشویی

دلزدگی از رابطه، طلاق، خیانت، خشونت زناشویی

حل تعارضات در اعضای خانواده

مشکلات ارتباطی بین اعضای خانواده

مشاوره و روان درمانی فردی

اختلالات خلقی و روانشناختی

(اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات سوگ، مشکلات ارتباطی)

آموزش مهارت های زندگی