پست ها

برای ایجاد يك کسب و کار کوچک تنها گذراندن سه گام کافی است

 

⭕برای ایجاد يك کسب و کار کوچک تنها گذراندن سه گام کافی است:

 

✅ارزیابی اولیه:

خودتان، توانمندی ها، شخصیت ، مهارت های تان را بررسی کنید  و ببینید برای ایجاد یک کسب و کار کوچک و اداره آن مناسب هستید یا نه.

✅برنامه ریزی:

در این گام باید به سراغ فراهم کردن همه آن چیز هایی که نیازمند آن هستید بپردازید .مانند آموزش و مهارت آموزی،مواد اولیه، مکان مورد نظر و …

✅تامین منابع انسانی:

نیروی کاری متخصص خود را فراهم کنید.