خیانت در زندگی مشترک

خیانت در زندگی مشترک + بررسی علل و اقدام مناسب برای آن

زوج ها با عشق  و علاقه زندگی خود را شروع می کنند و امید دارند که تا آخر عمر با همدیگر زندگی خوبی را داشته باشند. اما همیشه زندگی آن طور...

ادامه مطلب

مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج

نیاز به مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج همیشه مطرح بوده و ضروری می باشد. زیرا که بسیاری از زوج ها نحوه زندگی مشترک و کنار آمدن با یکدیگر...

ادامه مطلب

خیانت همسر | رفتار صحیح در برابر خیانت همسر چیست؟

به یاد داشته باشید تا زمانی که به طور کامل متوجه عمل خیانت همسر خود نشده اید، اقدام به رفتارهای شک برانگیز نکنید. اما بعد از اثبات آن ت...

ادامه مطلب

خیانت | واقعیت های علمی درباره ی پدیده خیانت

خیانت واژه ای دردناک! واژه خیانت آن هم خیانت زناشوئی که طیفی از انواع خیانت عاطفی تا جنسی را در بر می گیرد، نگران کننده و ترسناک است. پ...

ادامه مطلب