ازدواج مجدد | بررسی مشکلات خانواده های ازدواج مجدد

با افزایش میزان طلاق، ازدواج مجدد نیز به پدیده ای شایع تبدیل شده است که میزان رضایتمندی و ثبات آن کمتر از ازدواج اول است. ازدواج، پیچیده ترین شکل رابطه ی انسانی است. انسان بدون ارتباط سالم و سازنده نمی تواند شکوفا شود. در واقع ازدواج اصلی ترین زمینه ای...