عواقب و پیامدهای ازدواج زود هنگام

ازدواج زود هنگام به ازدواجی اطلاق می شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشند؛ مجامع بین المللی و علمی نیز، کودکی را تا ...

ادامه مطلب