خودمراقبتی روانی و اهمیت آن در زندگی انسان

امروزه اهمیت خودمراقبتی روانی در حوزه های گوناگونی مانند سلامت جسمی و روانی و سلامت جامعه مطرح است و با وجود اینکه مجموعه رفتارهایی را ...

ادامه مطلب

کارآفرینی | نقش ابهام پذیری در کارآفرینی

یکی از ویژگی های شخصیتی که معمولاً کارآفرینان با آن شناخته می شوند و یکی از عوامل مؤثر در گرایش به فعالیت های کارآفرینانه ابهام پذیری ی...

ادامه مطلب