نقش و نظر دانش آموز در هدایت تحصیلی

دوران تحصیل جز مهم ترین بخش های زندگی هر فرد است. زیرا زمینه ساز آینده شغلی فرد است. در طول سال های تحصیل، دوران متوسطه زمان انتخاب رشته و انجام هدایت تحصیلی است. اگر در این دوران هدایت تحصیلی درست و مناسبی برای دانش آموز صورت بگیرد، می توان چشم...

عوامل تاثیر گذار بر انتخاب رشته تحصیلی پایه نهم

اولین قدم افراد برای ورود به دنیای تخصصی و حرفه ای، انتخاب رشته تحصیلی در سال های دبیرستان است که این مهم در نظام آموزشی جدید، بعد از اتمام پایه نهم تحصیلی و در واقع پایان دوران متوسطه اول انجام می شود. تا قبل از انتخاب رشته تحصیلی، دانش آموز یکسری...