انتخابهای احساسی | چرا در عشق اشتباه می کنیم؟!

آیا با خود اندیشیده اید که به رابطه با کسانی ادامه داده اید که می دانستید برایتان مناسب نیستند و براساس انتخابهای احساسی وارد رابطه شده اید؟ چرا همیشه به نوع خاصی از افراد، علاقمند می شوید؟ چرا این افراد ویژگی هایی دارند که شما نمی پسندید؟ پاسخ این سوالات...