راه های بالابردن و بهبود کمیت و کیفیت مطالعه

کمیت یا کیفیت مطالعه؟ مسئله این است. افزایش کمیت مطالعه یکی از چالش های دانش آموزان و داوطلبان کنکور می باشد اما متاسفانه در فرایند بالا بردن کمیت مطالعه، کیفیت پایین می آید. حال در این مقاله قصد داریم راه های بالابردن و بهبود کمیت و کیفیت مطالعه را مورد...

ارائه تکنیک های مدیریت زمان در دوران تحصیل

مدیریت زمان توانایی شما در برنامه ریزی کردن و استفاده بهینه از زمان است. به طوریکه در طول یک روز یا یک هفته به تمامی اهدافی که مشخص کرده اید، می رسید. با کمک گرفتن از تکنیک های مدیریت زمان به کاهش استرس ناشی از امور روزمره مان نیز دست...

مدیریت زمان | مدیریت زمان کاری که فکر می کنیم غیر ممکن است!!!

مدیریت زمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا که زمان در شمار با ارزش ترین دارایی است که ما انسان ها داریم. دارایی که اگر از آن استفاده نکنیم به سرعت آن را از دست می دهیم.اما تفاوت عمده ای که زمان با سایر دارایی های انسان دارد این است...