مهارت تاب آوری

در این مقاله راجع به مهارت تاب آوری و تاثیر آن در زندگی صحبت  میکنیم.دوره نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های زندگی انسان ها است. نوجوانا...

ادامه مطلب

تاب آوری | تحلیل تاب آوری به عنوان یک مفهوم چند وجهی

یکی از اساسی ترین مفاهیمی که روانشناسی مثبت گرا به آن پرداخته است مفهوم تاب آوری است. از آنجایی که این رویکرد به جای تمرکز بر نابهنجاری...

ادامه مطلب