نحوه ی برخورد با کودکان اختلال نافرمانی مقابله ای

اختلال نافرمانی مقابله ای یک الگوی رفتاری مستمر از نافرمانی، پرخاشگری، و به چالش کشیدن (تحریک) والدین، معلمان و دیگر مسئولان است که فراتر از رفتار عادی در روانشناسی رشد کودکان است. اگر در کلینیک روان شناسی کودک در اتاق انتظار بنشینید، می بینید والدین مراجعه کننده معمولا صحبتشان را...