تقویت ذهن آگاهی | نگرش های بنیادی برای تقویت ذهن آگاهی

تمرین و تقویت ذهن آگاهی ( هشیاری بدون پیشداوری و لحظه به لحظه ) کار ساده ای نیست. شاید بتوانیم خود را واداریم تا برای یک لحظه توجه خود ...

ادامه مطلب

ذهن آگاهی | آیا می دانید منظور از ذهن آگاهی چه می باشد؟

ذهن آگاهی (Mindfulness ) یک کلمه ی معمولی به معنای " توجه کردن " است. ولی عمل توجه کردن چیزی نیست که هیجان هر کس را برانگیزد. " ذهن آگا...

ادامه مطلب