نقش هیجان ها در زندگی انسان

نقش هیجانات در زندگی بشر چیست؟ تمام هیجان ها، در اصل تکانه هایی برای عمل کردن هستند، برنامه هایی فوری برای حفظ زندگی که تکامل در وجود ما به تدریج به ودیعه گذارده است. ریشه اصلی لغت " Emotion " فعل لاتین " emote " به معنای " حرکت کردن...