رفتار جرأت مندانه | رفتار قاطعانه کلید ایجاد رابطه مؤثر است

اگر بخواهیم رفتار جرأت مندانه را در چهار کلمه خلاصه کنیم باید بگویم رفتاری است، مستقیم، مثبت، مؤدبانه و هدفمند. افراد جرأت مند کسانی هس...

ادامه مطلب