عواقب و پیامدهای ازدواج زود هنگام

ازدواج زود هنگام به ازدواجی اطلاق می شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشند؛ مجامع بین المللی و علمی نیز، کودکی را تا 18 سالگی می دانند. هیتون (2002) معتقد است " افرادی که در نوجوانی و اوایل 20 سالگی ازدواج می کنند خیلی...