دوران سالمندی | دوران سالمندی و نیازهای روان شناختی آن

دوران سالمندی به مقطع سنی بالاتر از ۶۵ سال اشاره دارد و بخش پایانی چرخه ی حیات انسان به شمار می رود. اما به این معنا نیست که وقتی فرد وارد دوران سالمندی می شود زندگی وی پایان پذیرفته است. بلکه نیازهای روان شناختی سالمندان متفاوت از دیگر دوران های...