علل وسواس مطالعه و راهکارهای برطرف کردن آنها

زمانیکه اختلال وسواس یا ocd در فردی وجود دارد، در واقع فرد خود را مجبور به انجام یکسری امور می داند، اگر این اجبار در حدی باشد که زندگی روزمره فرد را مختل کند و بیش از یک الی دو ساعت در روز را به این افکار وسواسی اختصاص دهد،...