تخصص ها:

  • متخصص مشاوره مدرسه
  • برنامه ریزی تحصیلی و کنکوری
  • ناسازگاری نوجوانان
  • مشاوره هدایت تحصیلی پایه نهم
  • مشاور انتخاب رشته تحصیلی و کنکور
  • اجرای ازمون های هوش در کودکان
  • اختلالات یادگیری
  • مدرس دانشگاه علامه طباطبایی