مشاور فردی، مشاور خانواده

تخصص ها:

 1. مشاوره و روان درمانی خانواده
 2. مشاوره  و روان درمانی در حوزه های مشکلات سازگاری خانواده با تغییرات اختلالات روانی یکی از اعضای خانواده و نحوه کنار آمدن با آنها

سوابق حرفه ای:

 1. کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
 2. مشاوره در مرکز مشاوره و روانشناسی هیوا واقع در میدان ونک
 3. مشاوره در مرکز مشاوره و روانشناسی فرحبخش واقع در فلکه دوم صادقیه
 4. مشاوره در ناحیه ۶ منطقه ۶ شهرداری تهران
 5. مشاوره در مرکز مشاوره و روانشناسی هیوا واقع در میدان ونک
 6. مشاوره در مرکز مشاوره و روانشناسی فرحبخش واقع در فلکه دوم صادقیه
 7. مشاوره در ناحیه ۶ منطقه ۶ شهرداری تهران

دوره های آموزشی:

 1. دوره تربیت مشاور و درمان گر حرفه ای در مرکز خدمات روانشناسی فرح بخش تحت نظر سازمان نظام رواشناسی
 2. دوره مشاوره خانواده و زوج درمانی توسط دکتر فرح بخش
 3. دوره مربیگری مهارت های ازدواج توسط موسسه آموزش عالی آزاد
 4. دوره آموزشی مداخله در بحران خیانت توسط دکتر مهدی زارع در مرکز خدمات روانشناسی فراز
 5. دوره های مربیگری مهارت های فرزند پروری کودکان و نوجوانان توسط موسسه آموزش عالی آزاد مدت