• متخصص اعصاب و روان
  • بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه تهران در سال 1397
  • همکاری با مراکز مشاوره دانشگاه تهران,علوم پزشکی تهران،دانشگاه شریف و دانشگاه علامه

حوزه فعالیت

  • درمان کلیه اختلالات روانپزشکی،افسردگی،اضراب،وسواس،دوقطبی،اختلالات سایکوتیک،ترک سیگار،اختلالات خواب و بیداری،اختلالات جنسی،اختلالات کودک و نوجوان و خدمات تخصصی  مشاوره روانپزشکی