• مشاوره فردی درمان اضطراب و افسردگی
  • مشاوره رشد و توسعه فردی و خودشناسی
  • مشاوره پیش از ازدواج،حل مسائل زناشوییو درمان تعارضات،خیانت
  • مشاوره طلاق و شکست عاطفی
  • مشاوره و کوچینگ پژوهش کیفی

سوابق کاری و اجرایی

  • دبیر انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشکاه علامه طباطبایی به مدت دو سال (96-98)
  • مشاور سامانه مشاوره مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی