کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تخصص ها:

  1. زوج درمانگری
  2. مشاوره پیش از ازدواج
  3. خیانت،طلاق
  4. عملکرد جنسی افسردگی و اظطراب با رویکرد طرحواره درمانی(schema therapy) و درمان شناختی(CBT)

سوابق علمی:

  • فعالیت در مراکز بهداشت شمال وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بعنوان کارشناس روان
  • مربی تخصصی آموزش کلاسهای پیش از ازدواج