معرفی کتاب | مردی به نام اُوه اثر فردریک بکمن

فردریک بکمن نویسنده و وبلاگ نویس سوئدی کتاب مردی به نام اُوه را در سال 2012 به رشته تحریر درآورد. داستان بسیار زیبا و گیرای این کتاب آن را به پرفروش ترین کتاب در سال2016 در سوئد و نیویورک تایمز تبدیل کرد. این کتاب دارای 40 فصل است که در...