بازی‌ کردن کودکان و نقش اسباب ‌بازی‌ در شکل گیری شخصیت‌ آنها

كودكان‌ معمولا بخشی‌ از اوقات‌ شبانه‌روز خود را صرف‌ بازی‌ می‌كنند و از طریق‌ آن‌ به‌ حواس‌ خود مهارت‌ می‌بخشند و به‌ میزان‌ توانایی‌ و نیز نقاط ضعف‌ خود پی‌ می‌برند. هدف‌ آنها از بازی‌ كردن کودکان‌ تفریح‌ و سرگرمی‌، وقت‌گذرانی‌، شناخت‌ جهان‌ و فرار از غم ‌ها و كدورتهاست‌...