سه فرمول ساده برای داشتن زندگی شاد

زندگی خوب به چه معناست؟ شادی چه معنایی دارد؟ موفقیت واقعی یعنی چه؟ آیا داشتن زندگی شاد، یک آرزو و خیال محال است؟ این ها و سوالات دیگری که برای داشتن یک زندگی خوب در ذهن نقش می بندد را می توانیم با چند تکنیک ساده به واقعیت بدل کنیم....

اختلال سوگ | کرونا و آسیب های روانی ناشی از آن

یکی از ملموس ترین خسارت های اپیدمی کرونا، خسارت های مالی و اقتصادی است . بیشتر نهاد های حمایتی و خیریه های مردم نهاد تمام تلاش خود را می کنند تا بتوانند بخشی از این خسارت ها را جبران کنند و به بخش آسیب پذیر جامعه در گذر از این...