دکتر افشین صلاحیان

هیئت علمی دانشگاه

مشاوره و روان درمانی خانواده، زوج درمانی 

مشاوره قبل از ازدواج

اختلافات زناشویی

دلزدگی از رابطه

طلاق، خیانت، خشونت زناشویی

حل تعارضات در اعضای خانواده

مشکلات ارتباطی بین اعضای خانواده

اختلافات والد و فرزندی

مشاوره اعتیاد

مشاوره و روان درمانی فردی

اختلالات روانشناختی