سحر افراز

مشاوره و روان درمانی فردی

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره والد و کودک

آمورش اصول فرزندپروری

آموزش اصول تربیتی رفتار با نوجوانان

آموزش آشنایی با تغییرات دوران نوجوانی و بلوغ

مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی آموزشی و حل مشکلات انتخاب رشته 

درمان شناختی رفتاری

اختلالات کودکان و نوجوانان

طرحواره درمانی