انتخاب رشته | معرفی رشته علوم انسانی

انتخاب رشته یکی از سرنوشت ساز ترین تصمیم های ما در مسیر زندگی هست چرا که آینده شغلی و زندگی ما در گروی این انتخاب هست پس چه خوب که با دقت این انتخاب مهم و سرنوشت ساز را انجام دهیم. .در این مقاله قصد داریم شما را با رشته انسانی آشنا کنیم

انتخاب رشته ای که در دوره متوسطه دوم انجام میشود به چند شاخه تقسیم میشود:

 • علوم نظری
 • فنی حرفه ای
 • هنر
 • معارف اسلامی

و زیر شاخه نظری شامل:

 • رشته های انسانی
 • ریاضی
 • علوم تجربی

میشود.

در این مقاله در نظر داریم که درباره رشته انسانی از زیرشاخه علوم نظری صحبت کنیم.

افراد مناسب رشته انسانی:

قبل از هرچیزی باید نسبت به خود و رشته ها شناخت خوبی کسب کنید و بدون هیچ فکر قبلی و تعصبی در مسیر شناخت خود و رشته ها قدم بردارید.

میتوانید قبل از هر آزمون و مشاوره تحصیلی از خودتان این سوال ها را بپرسید:

 1. آیا از کمک به دیگران لذت میبرید؟
 2. آیا به شعر و ادبیات علاقه دارید؟
 3. حفظیات شما چطور هست؟
 4. آیا علاقه به حفظ مطالب دارید؟
 5. آیا به شغل های کارمندی علاقه دارید؟
 6. آیا به یادگیری زبان عربی علاقه دارید؟

علاوه بر این سوالات برای شناخت بهتر میتوانید از آزمون مایرز بریگز یا جان هالند هم استفاده کنید.

 • براساس نتایج به دست آمده از تست تیپ شناسی شخصیت MBTI، افراد با تیپ شخصیتی زیر برای رشته انسانی مناسب تر هستند:
 1. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ
 2. افراد با تیپ شخصیتی ISFJ
 3. افراد با تیپ شخصیتی INFJ
 4. افراد با تیپ شخصیتی INFP
 5. افراد با تیپ شخصیتی ENTJ
 6. افراد با تیپ شخصیتی ENFJ
 • بر اساس دیدگاه جان هالند، افراد زیر برای تحصیل در رشته انسانی مناسب تر هستند:
 1. افراد با تیپ شخصیتی هنری
 2. افراد با تیپ شخصیتی تیپ اجتماعی (مردم گرا)
 3. افراد با تیپ شخصیتی متهور
 4. افراد با تیپ شخصیتی قراردادی

شرایط ورود به رشته انسانی:

مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و عربی در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 42 نباشد.

 1. نمره زبان و ادبیات فارسی در سه سال اول متوسطه با ضریب 4 محاسبه می شود
 2. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال اول متوسطه با ضریب 3 محاسبه می شود
 3. نمره درس عربی در سه سال اول متوسطه با ضریب 2 محاسبه می شود
 4. حداقل معدل 14

دروس رشته انسانی در متوسطه دوم:

دروس رشته انسانی

زیرگروه های رشته علوم انسانی :

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچكتر تقسيم ميشود كه به آنها زير گروه ميگوييم.

زیرگروه های رشته علوم انسانی

رشته های زیرگروه های رشته علوم انسانی:

 • رشته های زیرگروه 1:

الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه، زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی

 • رشته های زیرگروه 2:

علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)

 • رشته های زیرگروه 3:

مد‌یریت فرهنگی هنری، مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی،

 • رشته های زیرگروه 4:

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌

 • رشته های زیرگروه 5:

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی

بازارکار رشته علوم انسانی:

این رشته دارای طرفداران زیادی هست که از رشته های پرطرفدار رشته انسانی میتوان به رشته حقوق، روانشناسی و رشته های مدیریتی و حسابداری اشاره کرد که همگی بازار کار خوبی دارند اما طبق تحقیقات بعضی از رشته های پرطرفدار این رشته مانند حقوق در جامعه اشباع شده و رقابت برای موفقیت در بازار کار این رشته ها کمی سخت شده اما نگران نباشید با افزایش مهارت وخلاقیت و علاقه مندی میتوانید در رشته های پرطرفدار نیز موفق بشوید.

 

 

 

نگارنده: سیده مطهره هاشمی، کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

رشته هنر

از زمان گذشته در ایران علاقه به رشته هنر رواج داشته است و این را هم می توان از آثار ارزشمندی که به یادگار مانده، فهمید. این علاقه همچنان هم پرقدرت وجود دارد، فرد هنرمند نگاه متفاوتی به جهان دارد و با ریزبینی و استعداد ذاتی خود زیبایی های درونی را میبیند و همین امر باعث خلق آثار فوق العاده و ارزشمند می شود. انتخاب رشته یکی از مهم ترین و بزرگ ترین تصمیمات زندگی هر فرد است که چه بهتر این تصمیم با کمک و راهنمایی یک فرد آگاه و با علم به این مسئله انجام گیرد، روانشناس و مشاور تحصیلی با دانشی که به شناخت شخصیت افراد و استعداد ها و توانایی هایشان دارد می تواند راهنمای بسیار خوبی برای این مسیر باشد و همچنین با کمک تست های شخصیت و استعداد سنجی مانند تست های هالند ، استرانگ ، گاردنر و… می توان بهترین تصمیم را گرفت.

شرایط ورود به رشته ی هنر:

قوانین شرط معدل برای هنرستان:

 • رشته های فنی حرفه ای:

 1. مجموع 3 نمره پایانی دروس ریاضی، تجربی و حرفه و فن در سه دوره ی متوسطه اول بدون ضریب باید بیشتر از 30 باشد.
 2. نمره درس ریاضی 1 در متوسطه اول حداقل باید 1 باشد.
 3. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته های تحصیلی این شاخه حداقل باید 120 و معدل حداقل باید 12 باشد.
 • رشته های کار و دانش:

 1. مجموع 3 نمره پایانی دروس ریاضی، کار و فناوری در سه دوره ی متوسطه اول بدون ضریب باید حداقل 36 باشد.
 2. نمره های درس ریاضی با ضریب 2 و درس کار و فناوری با ضریب 3 در سه پایه متوسط اول محاسبه می شود.
 3. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته های تحصیلی این شاخه حداقل باید 180 و معدل حداقل 12 باشد.

ضریب دروس رشته هنر و زیرگروه ها

 1. زیرگروه 1: آموزش هنر، ارتباط تصویری، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی و چاپ پارچه، طراحی و ساخت طلا و جواهر، عکاسی، فرش، کتابت و نگارگری، گرافیک، مجسمه سازی، نقاشی، نقاشی ایرانی، هنرهای صناعی
 2. زیرگروه 2: طراحی صنعتی، باستان شناسی، مرمت بناهای تاریخی، هنر اسلامی
 3. زیرگروه 3: مرمت آثار تاریخی، موزه
 4. زیرگروه 4: ادبیات نماشی، بازیگری، سینما، کارگردانی تلویزیون، نمایش عروسکی
 5. زیرگروه 5: آهنگسازی، موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی

رشته هنر به عنوان یک رشته ی شناور در کنکور است و داوطلبان از سایر رشته ها هم می توانند در کنکور هنر شرکت کنند، دربسیاری از رشته های هنر از جمله: ارتباط تصویری ، طراحی پارچه ، طراحی صحنه ، طراحی لباس ، عکاسی ، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، بازیگری، نمایش عروسکی، آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، برای پذیرش در دانشگاه ها علاوه بر کسب رتبه ی مورد قبول و سوابق تحصیلی، قبولی در آزمون عملی کنکور هنر هم لازم است، که به این رشته ها رشته های نیمه متمرکز گفته می شود و به رشته های دیگر که برای ورود به دانشگاه فقط کسب رتبه ی مورد قبول و سوابق تحصیلی اهمیت دارد رشته های متمرکز گفته می شود.

در آزمون های عملی متقاضیان باید به مصاحبه گران ثابت کنند که مهارت و دانش کافی را برای تحصیل در رشته هنری مورد نظر دارند و این کار بار ارائه ی آثارخود و نشان دادن توانایی ها و استعداد ها انجام می شود.

بسیاری از رشته های هنر نیز به صورت بدون آزمون در دانشگاه های آزاد و پیام نور ارائه می شوند.

مشاغل رشته ی هنر:

مشاغلی که در ادامه بررسی می شود فقط نمونه ای از مشاغل رشته هنر است.

 • رشته سینما:

در رشته ی سینما علاوه بر خلاقیت باید قدرت تصویرسازی ذهنی را هم فرد داشته باشد و در زمینه های دانش عمومی هنر، ادبیات، عکاسی و … اطلاعات کلی داشته باشد. رشته ی سینما دارای 4 گرایش فیلمنامه نویسی، تدوین، فیلمبرداری و کارگردانی است. فارغ التحصیلان می توانند در هریک از گرایش های گفته شده فعالیت داشته یا در مراکز آموزشی و هنری استخدام شوند.

نمونه ای از زمینه های کاری این رشته: دستیار کارگردان، دستیار تدوین، نورپردازی، نویسنده فیلمنامه و …

میزان درآمد فارغ التحصیلان این رشته با توجه به حوزه ی کاری و میزان مهارت و تجربه افراد متغییر است.

 • رشته طراحی صنعتی:

رشته ی طراحی صنعتی ترکیبی از هنر و مهندسی و تجارت است. عوامل موثر بر درآمد این رشته داشتن خلاقیت است.

فارغ التحصیلان این رشته تا حدی باید با مباحث شیمی، فیزیک و هندسه آشنا باشند و از مهارت های فنی و مکانیکی هم بهره مند شوند و در کنار همه ی این موارد باید به نرم افزارهای مختص این رشته هم تسلط داشته باشند. طراحان صنعتی می توانند در کارخانه جات صنعتی، ماشین آلات، ماشین های ساختمانی، شرکت های طراحی داخلی یا طراحی صنعتی، دفاتر تبلیغاتی، مدل سازی کامپیوتری و … مشغول به کار شوند.

خلاقیت، کسب تجربه و پروژه های موفق در به موفقیت رسیدن در این رشته نقش اساسی دارد.

در این رشته به دلیل کپی شدن طراحی های داخلی از طرح های خارجی و تمایل نداشتن کارخانه ها برای سرمایه گذاری طراحی های جدید و اینکه در تعداد زیادی از کارخانه ها مهندسان مکانیک علاوه بر وظایف خود امور مربوط به طراح صنعتی را هم انجام می دهد، برای ورود و به موفقیت رسیدن در بازار کار نیازمند مهارت های خاص و خلاقیت زیادی است.

 • رشته بازیگری:

لازمه ی موفقیت در بازیگری استعداد، هوش و خلاقیت است، درآمد شغل بازیگری به عوامل مختلفی از جمله توانایی، تجربه و شهرت و… بستگی دارد و به خاطر همین میزان درآمد در هر دوره متغییر است.

 • رشته عکاسی:

خلاقیت در نگاه و توجه به جزئیات و آگاهی از قوانین نور و عکاسی لازمه ی موفقیت در این رشته است. زمینه های کاری عکاسی عبارتند از: عکس های مطبوعاتی، اجتماعی، تبلیغاتی، مد، تجاری، علمی، انتشارات و… می باشد.

میزان درآمد در این رشته بستگی به مهارت، خلاقیت و تجربه عکاس دارد و لازم به ذکر است فعالیت در حوزه ی عکاسی صنعتی به نسبت درآمد بالاتری دارد که این حوزه به 4 بخش : معماری، صنعتی، تبلیغاتی و محصولات تقسیم می شود.

 • رشته نقاشی:

نقاشی یکی از رشته های نیمه متمرکز ( قبلا اشاره شده است) در دانشگاه می باشد. برای موفقیت در رشته ی نقاشی هوش، خلاقیت، مهارت و استعداد نقش دارند.
با دید واقع بینانه این رشته به ندرت می تواند منبع درآمد فردی باشد، زمینه های کاری نقاشی عبارتند از: فرهنگسراها، پوستر سازی و ساخت انیمیشن، مطبوعات، صدا و سیما، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری ها، ورزات فرهنگ و ارشاد، طراحی صحنه ی تئاتر و…

 • رشته گرافیک:

لازمه ی موفقیت در این رشته خلاقیت بالا، نوآوری، تسلط بر نرم افزارهای گرافیکی و مورد نیاز است، و برای موفقیت بیشتر علاوه بر یادگیری دروس دانشگاهی، کسب تجربه های خارج دانشگاه نقش زیادی دارد. موقعیت های شغلی در این رشته عبارتند از: شرکت های تبلیغاتی، طراحی لوگو، طراح جلد و کتاب، صفحه آرایی مطبوعات، طراحی پوستر و …

 • رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی:

از سال 1383 دانشکده ی صدا و سیما به جای رشته ی تولید سیما برای دو رشته ی جدید به نام های کارشناسی تلویزیون و هنر های دیجیتالی و کارگردانی تلویزیون را پذیرش دانشجو انجام می دهد. و رشته ی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دارای دو گرایش گرافیک رایانه ای و انیمیشن رایانه ای است.

این رشته یکی از رشته های نیمه متمرکز است. ( در مصاحبه نمونه کارهای داوطلبان مثل طراحی، نقاشی،… و توانایی های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.)

کارشناس گرافیک رایانه فردی خلاق است که همراه کارگردان ذهنیت های کارگردان را اجرا و پیاده می کند و نظرش را درباره ی شکل ، رنگ، دکور…بیان می کند. موقعیت های شغلی او انجام امور گرافیکی صدا و سیما مثل حاشیه، تیتراژ ، زیرنویس و… می باشد.

عوامل بسیار مهم برای کار در رشته ی انیمیشن رایانه ای توانایی طراحی خوب و خلاقانه و آشنایی با قوانین حرکتی و ترکیب بندی تصاویر است. بازار کار این رشته به دو بخش هنری و تجاری تقسیم می شود ، بخش هنری مانند مراکز هنری و آموزشی، کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و… است. بخش تجاری مانند: تبلیغات برای شرکت ها و کارخانه ها و.. است.

مدتی است که دانشکده صدا و سیما تعهدی برای استخدام فارغ التحصیلان دانشکده ندارد و فقط یک تعهد یک طرفه وجود دارد بنابراین دانشجویانی که در طول تحصیل موفق بوده و نمرات قابل قبولی کسب کرده و مهارت های لازم را به دست آورده اند، جذب سازمان می شوند در غیر این صورت نه تنها جذب نمی شوند بلکه باید هزینه ی تحصیل را بعد از فارغ التحصیلی پرداخت کنند.

 • رشته صنایع دستی:

در این رشته یکی از نکات برای موفقیت علاوه بر خلاقیت و داشتن دید هنری، کاربردی بودن تولیدات هم اهمیت دارد یعنی محصولی که فرد تولید یا طراحی می کند علاوه بر ارزش هنری برای مردم جامعه کاربردی هم داشته باشد.

دانشجویان در این رشته 4سال درباره ی 24 گروه صنایع دستی ایران که 152 شاخه دارد اطلاعات کسب می کنند و می توانند با انتخاب یکی از 4 گرایش چوب، سفال، نگارگری و طراحی فرش تخصص و مهارت کسب کنند و به تولید آثار خود در گرایش انتخابی دست بزنند.

بازارکار فارغ التحصیلان در این رشته عبارتند از: سازمان صنایع دستی ایران، سازمان ایرانگردی و جهان گردی، سازمان میراث فرهنگی، ورزات فرهنگ و ارشاد، موزه ها، تحقیقات، ترجمه کتاب و… به جز موارد گفته شده فرد می تواند به صورت خصوصی به برگزاری کارگاه ها به آموزش و تولید دست بزند.

 • رشته طراحی پارچه و لباس:

طراحی پارچه و لباس یک رشته ی کاربردی است که به گرایش های طراحی لباس ، طراحی چاپ پارچه و طراحی بافت پارچه تقسیم می شود. برای موفقیت در این رشته علاوه بر خلاقیت و دید هنری ، فرد باید به هنرهای تجسمی شناخت داشته باشد. هنرمند در این رشته فقط برای خودش طرح نمی زند و متناسب با جامعه هم باید عمل کند.

بازارکار این رشته نسبتا خوب است و در سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی بستر کار فراهم است و حتی فرد می تواند جدا از این محیط ها با سرمایه ی خود کار کند.

نتیجه گیری:

علاقمندان عزیز به رشته هنر با توجه به موارد گفته شده برای شروع در ابتدا با کمک یک مشاورتحصیلی ویژگی های شخصیت خود و توانمندی ها را بررسی کنند تا بتوانند انتخابی بر اساس علاقه و منطق داشته باشند.

 

 

نگارنده: زهرا ابراهیمی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رشته فنی و حرفه ای

نظام آموزشی شامل شاخه های تحصیلی نظری، رشته فنی و حرفه ای و کاردانش است که هر کدام به زمینه، گروه و رشته های مختلف تقسیم می شود. دانش آموزان پایه نهم بعد از نیمسال دوم تحصیلی با توجه به استعداد، رغبت، عملکرد تحصیلی و امکانات محلی با کمک مشاور تحصیلی می توانند یکی از شاخه ها را انتخاب و در آن تحصیل کنند. رشته های زیرمجموعه شاخه فنی حرفه ای از لحاظ آینده شغلی از اهمیت خاصی برخوردارند. به دلیل نیاز جامعه به افراد فنی و متخصص، هر ساله افراد متخصص زیادی از رشته های فنی و حرفه ای فارغ التحصیل شده و وارد بازارکار و شغل های رشته فنی حرفه ای می شوند. آگاهی و کسب اطلاعات و آشنایی بطور کامل با همه رشته های شاخه نظری،  فنی حرفه ای و سایر رشته های علوم مختلف، به دانش آموزان پایه نهم کمک شایانی می کند تا در مرحله مهمی از زندگی خود یعنی انتخاب رشته بتوانند بهترین انتخاب را بر اساس علاقه مندی و استعداد های خود داشته باشند.

 فنی و حرفه ای در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش، شامل چهار زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی و هنر است. هر زمینه دارای چندین رشته است.

مراکز و واحدهای آموزشی مجری این شاخه «هنرستان» نامیده می شوند. کسانی که وارد رشته های فنی می شوند، با بازار کار راه های کسب درآمد و سرعت در تولید شغل آشنا می شوند و به همین سبب دارای اعتماد به نفس، خودباوری و مسئولیت پذیری می شوند. داشتن خلاقیت ابتکار و امید از عوامل موفقیت در این رشته است.

به منظور ارتقای سطح مهارت هنرجویان دوره کاردانی خاصی در دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش طراحی شده است. هنرجویان علاقمند پس از قبولی در آزمون های ورودی مجاز خواهند بود تا مدرک فوق دیپلم خود را دریافت نمایند و بدین ترتیب با مهارت بیشتری جذب بازار کار شوند.

پایه رشته های فنی و حرفه ای فعالیت های عملی و فنی و کارگاهی است. بنابراین اگر دانش آموز پایه نهم علاقه بیشتری به کارهای عملی نسبت به دروس تئوری دارد، می تواند روی انتخاب فنی حرفه ای فکر کرده و بطور جدی تری این شاخه را بررسی کند.

همچنین توجه داشته باشید که کسانی که در رشته فنی و حرفه ای تحصیل می کنند کارهای عملی و خلاقانه را می توانند به خوبی انجام دهند و حتما داشتن نام مهندس با تحصیلات عالی برای انجام درست کارها لازم نیست.

آنها می توانند در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و در دانشگاه فنی و حرفه ای، علمی – کاربردی، آزاد، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و حتی با گذراندن کنکور سراسری ادامه تحصیل دهند.

معرفی شاخه فنی و حرفه ای

 

معرفی شاخه فنی و حرفه ای

معرفی شاخه های رشته فنی حرفه ای:

رشته فنی و حرفه ای شامل 4 زیر گروه هنر، مدیریت و خدمات، صنعت و کشاورزی می باشد که هر کدام از این زیرگروه ها چندین زیرشاخه دارند. زیر شاخه های رشته فنی حرفه ای عبارت اند از:

 • گروه هنر

یکی از زیر شاخه های فنی حرفه ای رشته هنر می باشد. گروه هنر شامل زیرگروه های زیر است و بیشترین متقاضی در بین 4 زیرشاخه را دارا می باشد.

 • برخی از رشته های ذکر شده در همه مدارس ارائه نمی شوند و فقط بعضی از مدارس دارای این رشته ها هستند.
 • رشته طراحی و دوخت فقط برای خانم ها و در هنرستان های دخترانه ارائه می شود.

 

 • گروه مدیریت و خدمات

این رشته در 3 گروه طبقه بندی می شود که شامل گروه بازرگانی و امور اداری، گروه بهداشت و سلامت و گروه خدمات می باشد.

در رشته کودک یاری، اصول تربیتی خانواده و روش های صحیح و اصولی پرورش کودکان مطرح می شود و فقط در هنرستان های دخترانه این رشته ارائه می شود.

 

 • گروه صنعت

گروه صنعت از 5 زیرگروه تشکیل شده است که عبارت اند از :

معرفی شاخه فنی و حرفه ای

 

 • گروه کشاورزی

ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای:

ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای به دو صورت است؛

 1. در کاردانی پیوسته
 2. در کارشناسی ناپیوسته
 • ادامه تحصیل کاردانی  به این صورت است:

داوطلبانی که سه ساله دبیرستان خوانده و دارای مدرک دیپلم می باشند.

در خصوص شرایط ادامه تحصیل رشته های فنی حرفه ای معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به تغییر ساختار آموزشی و استقرار نظام 3.3.6 تفاهم نامه ای را با دانشگاه فنی حرفه ای منعقد کردیم که چند محور دارد و نخستین محور تنظیم برنامه درسی پنج ساله است تا دانش آموزانی که وارد هنرستان ها می شوند به شکل پیوسته تا مقطع کاردانی ادامه تحصیل بدهند یعنی سه سال در آموزش و پرورش و دوسال در دانشگاه فنی و حرفه ای، همچنین ورود آن ها به این دانشگاه بدون کنکور است و پس از اخذ مدرک کاردانی به عنوان تکنسین وارد بازار کار می شوند.

دوره های کاردانی پیوسته بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد نیز یکی دیگر از انتخاب هایی است که پیش روی دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش است.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش همچنین می توانند در دوره های فراگیر پیام نور شامل

 1. دوره های فراگیر نیمه حضوری چند بخشی(تابان)
 2. دوره های فراگیر غیر حضوری چندبخشی (آزمون محور و رادیو تلویزیونی)
 3. دوره های فراگیر غیر حضوری چند بخشی آزمون الکترونیکی(مجازی)

شرکت نمایند.

توجه به این نکته لازم است که دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش برای شرکت در کنکور سراسری کاردانی باید حتما مدرک دیپلم داشته باشند.

 • ادامه تحصیل برای مقطع کارشناسی به صورت زیر امکانپذیر است:

بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی، داوطلبان می توانند از طریق آزمون سراسری فنی و حرفه ای کارشناسی فناوری یا کارشناسی حرفه ای به تحصیل خود ادامه دهند.

ادامه تحصیل برای داوطلبان نظام قدیم و جدید:

 

زمان ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای:

داوطلبان کنکور کاردانی و دانش اموزانی که در مقاطع هنرستان و فنی و حرفه ای تحصیل نموده اند می توانند هم در کنکور سراسری هر یک از رشته های تجربی ، انسانی و ریاضی و یا کنکور هنر شرکت کنند و همچنین می توانند در آزمون کاردانی فنی و حرفه ای نیز شرکت داشته باشند که زمان ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای معمولا در خرداد ماه می باشد . که برگزاری کنکور آن نیز در شهریور ماه می باشد .

رشته های دانشگاهی

برخی رشته های دانشگاهی

 

 

انتخاب رشته | معرفی رشته علوم تجربی

 

در این مقاله به معرفی رشته علوم تجربی می پردازیم.

انتخاب رشته در دبیرستان مسیر زندگی شما را تعیین می‌کند، پس برای موفقیت و داشتن رضایت از زندگی باید رشته‌ی انتخابی خود را با دقت و تحقیق کافی انتخاب کنید. زرق و برق نام رشته‌های پزشکی نباید شما را در انتخاب این رشته‌ی تحصیلی فریب دهد.

باید بدانید برای قبولی و تحصیل در این رشته‌ها شما باید از علاقه‌ی کافی و مهم‌تر از همه از استعداد کافی برای تحصیل و توانایی لازم برای مقابله با مسائل و مشکلات پیش رو در این شغل برخوردار باشید، در غیر این صورت نه‌تنها موفق نخواهید شد بلکه ممکن است در نیمه‌ی راه از انتخاب خود پشیمان شوید. نکته دیگر هم که باید در نظر داشت دانش آموزانی که در ازمون رغبت سنج هالند دارای شخصیت ریسک پذیر و هیجانی می باشند و دارای هوش طبیعت گرا هستند و ذهنی پر جنب و جوش و فعال دارند و از جمله دارای علاقه زیاد در درس های (زیست، فیزیک و زمین شناسی) هستند می توانند برای انتخاب این رشته موفق باشند.

شرایط ورود به رشته علوم تجربی:

نمره درس ریاضی و علوم در سه پایه هفتم، هشتم، نهم بسیار مهم است و با ضریب 3 محاسبه میگردد.

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره متوسطه اول یعنی (هفتم، هشتم، نهم) بدون ضریب کمتر از 42 نباشد. مجموع نمرات دروس در سال هفتم، هشتم، نهم با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 252 باشد. زمانی که نمرات هر درس را در ضریب آن جمع کنیم جاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نمائیم. معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی باید حداقل 14 باشد.

دروس رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دوم:

زیر گروه ها و رشته های دانشگاهی

 • زیر گروه1 :

آموزش ابتدایی، آموزش زیست شناسی، آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی اتاق عمل، اعضای مصنوعی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت، بینایی سنجی، پرستاری، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتوشناسی، روان شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی دریا، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی گیاهی، زیست فناوری، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تربیتی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، مامایی، هوشبری، میکروبیولوژی

دروس تخصصی و ضریب مربوط زیر گروه 1

 1. ریاضی2
 2. زیست شناسی 4
 3. فیزیک 2
 4. شیمی 3
 • زیر گروه 2:

آموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، تکنولوژی پزشکی هسته ای، شیمی کاربردی، شیمی محض، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دروس تخصصی و ضریب مربوط زیر گروه 2

 1. ریاضی 3
 2. زمین شناسی4
 3. فیزیک 2
 4. شیمی 4
 5. زمین 1
 • زیر گروه 3

اقیانوس شناسی، زمین شناسی

دروس تخصصی و ضریب مربوط زیر گروه 3

 1. زمین شناسی4
 2. ریاضی3
 3. زیست شناسی2
 4. فیزیک 2
 5. شیمی2
 • زیر گروه 4

ادیان و مذاهب، اقتصاد، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی،معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، هتلداری

دروس تخصصی و ضریب مربوط زیر گروه 4

 1. زمین شناسی1
 2. ریاضی4
 3. زیست شناسی2
 4. فیزیک2
 5. شیمی2
 • زیر گروه 5

آموزش تربیت بدنی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم دامی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، علوم و مهندسی محیط زیست، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گیاه پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، مهندسی طبیعت، مهندسی فضای سبز، اقتصاد کشاورزی

دروس تخصصی و ضریب مربوط زیر گروه 5

 1. زمین شناسی1
 2. ریاضی3
 3. زیست شناسی2
 4. فیزیک2
 5. شیمی2

بازار کار

در بین رشته‌های دانشگاهی علوم تجربی، رشته‌ی پزشکی درجه‌ی اول و داروسازی و دندان‌پزشکی در درجه‌ی دوم در بین دانش‌آموزان این رشته از اهمیت بالایی برخوردارند و هرساله تعداد بالایی از تحصیل کنندگان در رشته‌ تجربی خواهان قبولی در این سه رشته‌ی تاپ هستند.

سطح درآمد بالا و جذب سریع فارغ‌التحصیلان این سه رشته عامل دیگری است که باعث شده دانش‌آموزان برای قبولی در این رشته‌ها با یکدیگر رقابت سختی داشته باشند. باید گفت بازار کار این رشته‌ها برخلاف رشته‌های مهندسی فعلاً در ایران اشباع نشده است.

رشته‌های فیزیوتراپی و رادیوتراپی نیز در حال حاضر به یکی از شغل‌های پردرآمد تبدیل شده است. رشته‌های پرطرفدار بعدی رشته‌های فیزیوتراپی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌شناسی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، رادیولوژی، بهداشت عمومی و … هستند.

نتیجه گیری :

با توجه به این که رشته علوم تجربی یکی از پرطرفدارترین رشته های دوره متوسط دوم می باشد این نکته حاِءز اهمیت است که وجود مشاور متخصص میتوانند شما را در انتخابی درست و صحیح، که براساس توانمندی ها و استعداد شما می باشد سوق دهد.

 

 

نگارنده: فروغ السادات رضویان، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رشته ریاضی-فیزیک

در این مقاله به معرفی رشته ریاضی-فیزیک یکی از رشته های نظری در مقطع متوسطه دوم می باشد که دروس اصلی آن ریاضی و فیزیک است. دانش آموزانی که به دروس ریاضی و علوم (بخصوص بخش فیزیک) در مقطع متوسطه اول، علاقه مند بوده اند و نمرات بالایی کسب کرده اند، باتوجه به دارا بودن معیار رغبت و توانمندی در این رشته، انتخاب رشته ریاضی- فیزیک برایشان انتخاب مناسبی می باشد. از نگاهی دیگر می توان گفت دانش آموزانی که در آزمون هالند یا آزمون استرانگ، کد اول تیپ شخصیتی آنها جستجوگر می باشد و یا در آزمون هوش های چندگانه گاردنر در زمینه هوش منطقی-ریاضی نمره بالایی کسب کرده اند، با انتخاب رشته ریاضی-فیزیک می توانند در آینده شغلی شان موفق شوند.

شرایط ورود به رشته ریاضی- فیزیک:

برای اینکه دانش آموزی بتواند در دوره متوسطه دوم در رشته ریاضی-فیزیک ادامه تحصیل دهد باید:

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده دروس ریاضی و علوم در خرداد ماه یا شهریور، در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.
 • نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم با ضریب ۳ محاسبه می‌شود.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول(هفتم، هشتم و نهم) با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. به عبارتی اگر نمرات هر درس را در ضریب آن ضرب نماییم و بعد برای سه سال را باهم جمع کنیم، و عدد بدست آمده را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم کنیم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

دروس رشته ریاضی-فیزیک در مقطع متوسطه دوم:

حال بپردازیم به اینکه دانش آموزان رشته ریاضی-فیزیک در مقطع متوسطه دوم چه دروس اختصاصی و عمومی را باید آموزش ببینند:

دروس تخصصی در جدول زیر با علامت ستاره(*) از دروس عمومی بدون علامت متمایز شده اند.

رشته های دانشگاهی و مشاغل مربوط به رشته ریاضی-فیزیک:

در این قسمت به معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی-فیزیک در زیر گروه های مختلف خواهم پرداخت، اما قبلش ممکنه این سوال پیش بیاد که اصلا مفهوم زیر گروه چیه؟

بر مبنای میزان ارتباط هر رشته دانشگاهی با دروس اختصاصی متوسطه دوم و میزان اهمیت دروس تخصصی رشته ریاضی-فیزیک برای هر رشته دانشگاهی، رشته های دانشگاهی در زیر گروه های متفاوتی دسته بندی می شوند و بر اساس این دسته بندی ضریب هر درس تخصصی بنا بر اهمیتی که اشاره کردیم در کنکور متفاوت خواهد بود.

 • زیرگروه1:

مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی هوافضا، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، حسابداری، مدیریت، مهندسی پزشکی، معماری، مهندسی دریا، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی مواد، دکترای پیوسته فیزیک، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته ریاضی، مهندسی هوانوردی، مهندسی نساجی، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی ماشین های ریلی، علوم اقتصادی، علوم کامپیوتر، مهندسی شهرسازی، ریاضی، دبیری ریاضی، فیزیک ، دبیری فیزیک، آمار، کارشناسی خبرنگاری، مهندسی کشاورزی، خلبانی، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، هتلداری، مهندسی نقشه برداری

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها برای زیرگروه1:

 1. ریاضی (ضریب4)
 2. فیزیک (ضریب3)
 3. شیمی (ضریب2)
 • زیرگروه2:

شیمی محض و شیمی کاربردی، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی معدن، مهندسی ایمنی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها برای زیرگروه2:

 1. ریاضی (ضریب4)
 2. فیزیک (ضریب3)
 3. شیمی (ضریب3)
 • زیرگروه3:

شامل برخی از رشته های کاردانی (کاردانی یکی از مقاطع تحصیلی است که دانشجو باید 4 ترم تحصیل کند و درصورت تمایل به ادامه تحصیل در آن رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کند).

كاردانی الكترونیك هواپیمایی، كاردانی شهرسازی، كاردانی عملیات پالایش، كاردانی فنی برق، كاردانی فنی صنایع، كاردانی فنی صنایع شیمیایی، كاردانی فنی عمران، كاردانی فنی عملیات پتروشیمی، كاردانی فنی معدن، كاردانی فنی مكانیك

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها برای زیرگروه3:

 1. ریاضی (ضریب3)
 2. فیزیک (ضریب2)
 3. شیمی (ضریب3)

بازار کار مشاغل رشته ریاضی-فیزیک:

پس همانطور که در قسمت قبل مشاهده کردید، دانش آموزان رشته ریاضی با تنوعی از انتخاب ها برای ادامه تحصیل و ورود به بازار کار روبرو هستند. اما باوجود این همه تنوع، رشته هایی هم چون مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، عمران، صنایع و معماری جز پرمخاطب ترین و پردرآمدترین رشته های ریاضی-فیزیک می باشند. اما به خاطر داشته باشید که این رشته ها به دلیل پرطرفدارترین رشته ها، رقابت برای قبولی شان بالاست و حتی عده ای معتقدند بازار کارشان اشباع شده است.

البته ناگفته نماند در سالهای اخیر برخی از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در مقطع ارشد در رشته مدیریت کسب و کار و یا MBA ادامه تحصیل می دهند و خیلی زود وارد بازار کار می شوند و درآمد خوبی هم دارند.

 

نتیجه گیری:

پس اگر عاشق محاسبه کردن هستید، ذهن تحلیلی دارید و از حل کردن سوالاتی که در ذهن شما چالش ایجاد می کند، لذت می برید، بدون شک انتخاب رشته ریاضی-فیزیک می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اما با این حال باتوجه به اینکه انتخاب رشته یکی از مهمترین انتخاب های هر فردی در زندگی می باشد، کمک گرفتن از یک مشاور و متخصص در این امر به دانش آموزان کمک می کند انتخاب مناسبی داشته باشند.

 

امیدوارم خواندن این مقاله در انتخاب درست رشته تحصیلی تان و معرفی رشته ریاضی -فیزیک، مفید باشد.

با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان پایه نهم

 

 

 

نقش اولیا در هدایت تحصیلی دانش آموزان

یکی از دغدغه های هر فرد به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی انتخاب شغل یا ورود به رشته تحصیلی ای است که در آینده رضایت بخش و متناسب با ویژگی های شخصیتی او باشد. با توجه به این توضیح میتوان گفت یکی از مهمترین دوران مهم و حساس زندگی هر دانش آموز( سال نهم) می باشد. در واقع در پایان این سال ما باید فرایند هدایت تحصیلی هدفمند را برای ورود به مقطع بعدی انجام دهیم.

هدایت تحصیلی:

در سال نهم ضرورت دارد دانش آموزان علایق و استعداد هایشان را کشف و تعیین نمایید و با مسیر هدایت تحصیلی هدفمند در سال دهم ( متوسطه دوم) رشته مورد علاقه خود را از میان چندین انتخاب تعیین کنند. تادر آینده ای نه چندان دور بتوانند شغل متناسب و مورد علاقه خود را انتخاب کنند و از تصمیم و انتخاب خود پشیمان نباشند. چیزی که برای همه افراد در مقاطع بالاتر از اهمیت بالایی بر خوردار است این است که از تصمیم و انتخاب خود در مقاطع پایین تر به خصوص انتخاب رشته سال نهم و کنکور ناراضی نباشند تا بتوانند در جایگاه خود به طور قدرتمند و مداوم در حال رشد باشند.

در پایان سال نهم و با توجه به فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان زیادی هستند که در تعیین هدف شان دچار سردرگمی در انتخاب رشته میشوند و یا گاهی با چند انتخاب و حتی عدم تصمیم گیری صحیح در تعیین رشته خود مواجه میشنود. راه کار کلی در این مورد برخورداری از هدایت تحصیلی هدفمند و متناسب با دانش آموز است که آن ها را به رشته ای سوق دهد که در آینده از تصمیم خود رضایت داشته و آنان را به هدف شان در زندگی و شغل برساند.

نشانه انتخاب هدایت تحصیلی هدفمند و اصولی چیست؟

از نتایج بدست آمده از یک تحقیق علمی و تایید شده انتخاب رشته ای اثر بخش و اصولی است که نتیجه اش در مقطع یا مقاطع بالاتر تحصیلی بیانگر حس آرامش و اطمینان خاطر از سوی دانش آموز و اولیا او باشد. هم چنین شخص در آینده شغلی و به خصوص محیط کار از نظر انرژی و انگیزه و رضایت درونی در درجه بالایی باشد.

برای روشن شدن بهتر موضوع در ادامه با مفهوم هدایت تحصیلی و کاربرد آن آشنا میشویم.

طبق نتایج بدست آمده از یک مقاله علمی – آموزشی معتبر، هدایت تحصیلی به معنای هدایت دانش آموز به مناسب ترین رشته تحصیلی بر اساس استعدادها و شناخت فرد به جهت تربیت افراد متخصص و کارآمد در جامعه است. پس با توجه به صحبت های فوق میتوانیم نتیجه بگیریم که موضوع انتخاب رشته صرفا فرایند هدایت تحصیلی نیست و در واقع میتوانیم بگوییم هدف کلی هدایت تحصیلی انتخاب رشته هدفمند و متناسب با دانش آموز است.

اجزا هدایت تحصیلی هدفمند:

 1. شناخت و تعیین علایق و ویژگی های شخصیتی دانش آموز
 2. نقش خانواده و تجارب دانش آموزان
 3. آزمون های استعداد تحصیلی و هوش و شخصیت
 4. نظر اولیا و مشاور و کادر اموزشی

کاربرد هدایت تحصیلی در پایه نهم:

 1. کمک به رفع سردرگمی دانش آموزان برای تعیین هدف و رشته آینده شان
 2. تعیین علایق و توانمندی های دانش آموز جهت هدایت تحصیلی هدفمند
 3. انتخاب رشته متناسب با شخصیت و علاقه دانش آموز
 4. کمک به رشد افراد و تربیت افراد کارآمد در بخش های مختلف جامعه

 

بررسی نقش مهم و حمایتی والدین در فرآیند هدایت تحصیلی:

قطعا یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده هدایت تحصیلی اصولی و هدفمند نقش خانواده یا اولیا دانش آموزان در تعیین علایق و سرنوشت و آینده فرزندان است. خانواده و اولیا به عنوان اولین نهاد و دلسوز ترین مرجع برای فرزند میتواند مهم ترین گام برای موفقیت فرزندان و دانش آموزان این مرز و بوم باشند.

اقدامات مهم اولیا جهت بهره مندی از هدایت تحصیلی اصولی:

 • با شناخت کامل از علایق و شخصیت فرزندشان کمک کنند رشته ای را انتخاب کند که در آن موفق باشد، چون در آینده نارضایتی فرزندشان از انتخاب اشتباه باعث ناامیدی و بروز افسردگی و بی انگیزگی میشود.
 • از همان ابتدا سال موضوع هدایت تحصیلی دانش آموز را با بررسی گسترده جدی بگیرند.
 • حتما به فرزندان دلگرمی و اطمینان خاطر دهند، زیرا استرس و عدم ثبات در تصمیم گیری آنها را خسته و شاید منجر به انتخاب اشتباه کند.
 • با تشویق و پیگیری به او کمک کنید نمرات خوبی بگیرد زیرا یکی از شروط هدایت تحصیلی کسب امتیاز شرط معدل است.
 • جهت انجام شدن هر چه بهتر پروسه هدایت تحصیلی هدفمند از مشاوران متخصص کمک بگیرید.

 

نتیجه گیری

آینده خوب و رضایت بخش افراد در زمینه های تحصیلی، شغلی، ارتباط با دیگران تا حد زیادی وابسته به نقش و حمایت های خانواده آنان در دوره های مختلف رشدی فرد میباشد. اگر اولیا بخصوص در سال نهم در فرآیند هدایت تحصیلی هدفمند که ضامن آینده تحصیلی و شغلی فرزندان شان همراه با او برای رسیدن به هدف مشترک باشند فرزندشان با رضایت و اطمینان رشته تحصیلی خود در مقطع متوسطه دوم و هم چنین در دانشگاه و انتخاب شغل و محیط آن و حتی انتخاب همسر به طور منطقب و اعتماد به نفس کافی برخورد خواهد کرد و نتایج درخشانی را کسب خواهد کرد.

 

 

نگارنده: فروغ السادات رضویان، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی