مشاوره تحصیلی

انتخاب رشته | معرفی رشته علوم انسانی

انتخاب رشته یکی از سرنوشت ساز ترین تصمیم های ما در مسیر زندگی هست چرا که آینده شغلی و زندگی ما در گروی این انتخاب هست پس چه خوب که با دقت این انتخاب مهم و سرنوشت ساز را انجام دهیم. .در این مقاله قصد داریم شما را با رشته انسانی آشنا کنیم

انتخاب رشته ای که در دوره متوسطه دوم انجام میشود به چند شاخه تقسیم میشود:

 • علوم نظری
 • فنی حرفه ای
 • هنر
 • معارف اسلامی

و زیر شاخه نظری شامل:

 • رشته های انسانی
 • ریاضی
 • علوم تجربی

میشود.

در این مقاله در نظر داریم که درباره رشته انسانی از زیرشاخه علوم نظری صحبت کنیم.

افراد مناسب رشته انسانی:

قبل از هرچیزی باید نسبت به خود و رشته ها شناخت خوبی کسب کنید و بدون هیچ فکر قبلی و تعصبی در مسیر شناخت خود و رشته ها قدم بردارید.

میتوانید قبل از هر آزمون و مشاوره تحصیلی از خودتان این سوال ها را بپرسید:

 1. آیا از کمک به دیگران لذت میبرید؟
 2. آیا به شعر و ادبیات علاقه دارید؟
 3. حفظیات شما چطور هست؟
 4. آیا علاقه به حفظ مطالب دارید؟
 5. آیا به شغل های کارمندی علاقه دارید؟
 6. آیا به یادگیری زبان عربی علاقه دارید؟

علاوه بر این سوالات برای شناخت بهتر میتوانید از آزمون مایرز بریگز یا جان هالند هم استفاده کنید.

 • براساس نتایج به دست آمده از تست تیپ شناسی شخصیت MBTI، افراد با تیپ شخصیتی زیر برای رشته انسانی مناسب تر هستند:
 1. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ
 2. افراد با تیپ شخصیتی ISFJ
 3. افراد با تیپ شخصیتی INFJ
 4. افراد با تیپ شخصیتی INFP
 5. افراد با تیپ شخصیتی ENTJ
 6. افراد با تیپ شخصیتی ENFJ
 • بر اساس دیدگاه جان هالند، افراد زیر برای تحصیل در رشته انسانی مناسب تر هستند:
 1. افراد با تیپ شخصیتی هنری
 2. افراد با تیپ شخصیتی تیپ اجتماعی (مردم گرا)
 3. افراد با تیپ شخصیتی متهور
 4. افراد با تیپ شخصیتی قراردادی

شرایط ورود به رشته انسانی:

مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و عربی در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 42 نباشد.

 1. نمره زبان و ادبیات فارسی در سه سال اول متوسطه با ضریب 4 محاسبه می شود
 2. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال اول متوسطه با ضریب 3 محاسبه می شود
 3. نمره درس عربی در سه سال اول متوسطه با ضریب 2 محاسبه می شود
 4. حداقل معدل 14

دروس رشته انسانی در متوسطه دوم:

دروس رشته انسانی

زیرگروه های رشته علوم انسانی :

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچكتر تقسيم ميشود كه به آنها زير گروه ميگوييم.

زیرگروه های رشته علوم انسانی

رشته های زیرگروه های رشته علوم انسانی:

 • رشته های زیرگروه 1:

الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه، زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی

 • رشته های زیرگروه 2:

علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)

 • رشته های زیرگروه 3:

مد‌یریت فرهنگی هنری، مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی،

 • رشته های زیرگروه 4:

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌

 • رشته های زیرگروه 5:

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی

بازارکار رشته علوم انسانی:

این رشته دارای طرفداران زیادی هست که از رشته های پرطرفدار رشته انسانی میتوان به رشته حقوق، روانشناسی و رشته های مدیریتی و حسابداری اشاره کرد که همگی بازار کار خوبی دارند اما طبق تحقیقات بعضی از رشته های پرطرفدار این رشته مانند حقوق در جامعه اشباع شده و رقابت برای موفقیت در بازار کار این رشته ها کمی سخت شده اما نگران نباشید با افزایش مهارت وخلاقیت و علاقه مندی میتوانید در رشته های پرطرفدار نیز موفق بشوید.

 

 

 

نگارنده: سیده مطهره هاشمی، کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

امتیاز دهید

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *